Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIX/1279/16 UCHWAŁA NR LIX/1279/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka'', oznaczonych numerami 5 i 8 (w zakresie punktów nr 1, 3, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. 2016-12-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 


Powrót