Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVII/856/16 UCHWAŁA NR XLVII/856/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny''. 2016-06-08

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/1915/17 UCHWAŁA NR LXXVII/1915/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny''. 2017-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXV/1890/17 UCHWAŁA NR LXXV/1890/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny'', oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1275/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.05.2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny''. 2017-06-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXV/1889/17 UCHWAŁA NR LXXV/1889/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny'', oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 1c, 2b, 3, 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3181/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny''. 2017-06-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXV/1888/17 UCHWAŁA NR LXXV/1888/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny'', oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 1c, 1e) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3181/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny''. 2017-06-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót