Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/776/16 UCHWAŁA NR XLIV/776/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonych numerami 8 i 9 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2016-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1825/14 UCHWAŁA NR CXVI/1825/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2014-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót