Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/314/11 UCHWAŁA NR XXIV/314/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Osiedle Łokietka"<<>>Wyrokiem z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. akt: II SA/Kr 75/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały w całości. Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne. 2011-09-14

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/97/07 UCHWAŁA NR VII/97/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Osiedle Łokietka''. 2007-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót