Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1539/10 UCHWAŁA NR CXIV/1539/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Opatkowice - Północ''. 2010-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
L/646/08 UCHWAŁA NR L/646/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Opatkowice-Północ''. 2008-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót