Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/1075/09 Uchwała Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wyciąże''.>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w części § 25 ust. 2 pkt 3 lit. b) w zakresie słów ''oraz lokalizowanie budynków w odległości minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej niezabudowanej'' 2009-10-07

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1206/06 UCHWAŁA NR CXV/1206/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wyciąże'' oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wyciąże. 2006-08-30

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót