Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIV/820/09 UCHWAŁA NR LXIV/820/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zesławice'' w Krakowie >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność: - § 16 ust. 2 pkt 1uchwały - wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwały w zakresie określonym w pkt II niniejszego rozstrzygnięcia.<<>>Wyrok WSA z 8.12.2009 r. (sygn. akt: II S.A./Kr 1362/09 stwierdzający nieważność uchwały w zakresie obejmującym: § 4 pkt 1 lit. c, tiret 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13; § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2; § 6 ust. 1 pkt 1 lit. d, e, i, pkt 2 lit. a; § 7 ust. 2; § 9 ust. 3 w zakresie słów: ''natomiast w terenie 1PG tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu w miarę postępowania eksploatacji górniczej"; § 11, § 12, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 24 ust. 1 pkt 5; § 25 ust. 2 pkt 5 w zakresie słów: ?przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą 2KD(D)", oraz słów: ''w drodze 2KD(D)'', ust. 6 pkt 3. Wyrok NSA z 23.04.2010 r. (sygn. akt: II OSK 311/10) uchylający wyrok WSA z 8.12.09 i przekazujący sprawę WSA w Krakowie do ponownego rozpatrzenia. 2009-02-04

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1269/06 UCHWAŁA NR CXVIII/1269/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zesławice''. 2006-10-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót