Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/398/07 UCHWAŁA NR XXXI/398/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny-Dąbie''.<<>>Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie o sygnaturze II OSK 2025/11 oddalił skargę kasacyjną Rady Miasta Krakowa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2011 r. (sygn. Akt: II SA/Kr 20/11), stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXI/398/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny-Dąbie''. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocny. 2007-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/761/05 UCHWAŁA NR LXXVII/761/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru''Czyżyny-Dąbie'' 2005-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót