Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVIII/229/07 UCHWAŁA NR XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''. 2007-07-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1548/10 UCHWAŁA NR CXV/1548/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przyjętego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/280/07 UCHWAŁA NR XXIII/280/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał 2007-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVIII/791/05 UCHWAŁA NR LXXVIII/791/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2005-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót