Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1226/06 UCHWAŁA NR CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przyjętego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2006-09-13

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 


Powrót