Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/817/05 UCHWAŁA NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ''III Kampus UJ - Wschód'' 2005-06-22

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/1287/13 UCHWAŁA NR LXXXVII/1287/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ''III Kampus UJ - Wschód''. 2013-10-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/1129/13 UCHWAŁA NR LXXVII/1129/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?III Kampus UJ ? Wschód?. 2013-06-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIX/506/12 UCHWAŁA NR XXXIX/506/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''III Kampus UJ - Wschód''. 2012-03-07

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/87/03 UCHWAŁA NR XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2003-04-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVI/997/02 UCHWAŁA NR CVI/997/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód". 2002-04-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1092/98 UCHWAŁA NR CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Urządzeń Komunikacyjnych (KU) UWAGA traci moc w granicach obszaru ?III Kampus UJ- Zachód? (uchwała Nr LXXXIII/816/05 z 22.06.2005 r.) traci moc w granicach obszaru ?Opatkowice Wchód? (uchwała CIII/1040/06 z 01.02.2006 r.) traci moc w granicach obszaru rejonu ul. Pachońskiego (uchwała Nr VII/83/07 z 28.02.2007 r.) 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót