Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 52 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
54/CXIX/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 października 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Zdrowia RP Rada Miasta Krakowa wyraża stanowczy protest i sprzeciw wobec decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, w której nakazał on Oddziałowi NFZ w Krakowie ''powstrzymanie się od kontraktowania dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2006''. 2006-10-25
53/CXVIII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Skarbu Państwa w sprawie lokalizacji na terenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa siedziby holdingu energetycznego 2006-10-11
52/CXIV/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 lipca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Premiera Rządu RP Rada Miasta Krakowa wyraża zdecydowany protest przeciw przygotowanemu przez rząd projektowi podziału unijnych środków finansowych na rozwój regionów, pozbawiającej województwo małopolskie, w tym także Miasto Kraków, funduszy w kwocie przekraczającej miliard złotych. 2006-07-05
51/CXIII/06 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2006 zwraca się do mieszkańców Krakowa o poparcie swoimi podpisami inicjatywy zmiany ustawy o ordynacji wyborczej do rad samorządowych wszystkich szczebli, mającej na celu wprowadzenie wyboru radnych w wyborach większościowych w okręgach jednomandatowych. 2006-06-28
50/CXI/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 czerwca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podziękowania Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za wizytę w Krakowie. 2006-06-07
49/CVII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie sytuacji kadrowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 2006-04-26
48/CV/06Rezolucja Nr 48/CV/06 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 marca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W Pierwszą Rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 2006-03-29
47/CIII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 marca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rządowego projektu upowszechniania wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz obowiązkowej zerówki dla pięciolatków od września tego roku. 2006-03-01
45/LXXXVII/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 września 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Marka Belki w sprawie uwzględnienia Krakowa jako miejsca organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. 2005-09-14
44/LXXXVII/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 września 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poparcia Międzynarodowego Dnia Pokoju na świecie 2005-09-14
43/LXXXV/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 31 sierpnia 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W 25. rocznicę powstania NSZZ ?Solidarność?, Rada Miasta Krakowa wyraża szacunek i uznanie dla wszystkich tych , którzy w sierpniu 1980 roku mieli odwagę przeciwstawić się komunistycznej dyktaturze oraz obudzić w naszym społeczeństwie nadzieję przywrócenia wolnej i demokratycznej Polski. 2005-08-31
42/LXXX/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 czerwca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując ją do Prof. Marka Belki Premiera RP w sprawie ochrony krakowskiego rynku pracy 2005-06-08
41/LXXX/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 czerwca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Polskiego Związku Piłki Ręcznej o wsparcie starań Krakowa w organizacji Mistrzostw Europy w piłce ręcznej oldbojów w 2007 r. 2005-06-08
40/LXXX/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 czerwca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego My, Radni Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrani na sesji w dniu 8 czerwca 2005 roku prosimy Ciebie, Czcigodny Księże Arcybiskupie o przyjęcie naszych serdecznych gratulacji i najlepszych życzeń. 2005-06-08
39/LXXX/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 czerwca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego Metropolity Krakowskiego My, Radni Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrani na sesji w dniu 8 czerwca 2005 roku dziękujemy serdecznie za dwadzieścia sześć lat pasterzowania na stolicy świętego Stanisława. 2005-06-08
38/LXXVI/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 kwietnia 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z apelem o powstrzymanie się od uczestnictwa w obchodach zakończenia Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 prowadzonej przez ZSRR. 2005-04-27
37/LXXVI/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 kwietnia 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie terenów dla WKS ?WAWEL? 2005-04-27
36/LXXVI/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 kwietnia 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w 45. Rocznicę walk w Obronie Krzyża w Nowej Hucie 2005-04-27
34/LXXIII/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 marca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Panie i Panowie Senatorowie i Posłowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rada Miasta Krakowa zwraca się z apelem do Marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac legislacyjnych w Komisjach Sejmowych nad projektem Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin (Druk sejmowy nr 3661 z dnia 10.01.2005 r.). 2005-03-16
33/LXXII/05 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 2 marca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zwracamy się do Prezydenta Miasta Krakowa, wszystkich Radnych Miasta Krakowa, Przewodniczących Dzielnic, zastępców Prezydenta, skarbnika, sekretarza, pełnomocników Prezydenta, dyrektorów wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych UMK, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną, przewodniczących rad nadzorczych oraz osob... 2005-03-02


1 2 3 >>>