Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 981-1000

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1138/02UCHWAŁA NR CXXI/1138/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji, w Krakowie ul. Batorego 3. 2002-09-25
CXXI/1137/02UCHWAŁA NR CXXI/1137/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/187/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania rad społecznych w: Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie. 2002-09-25
CXXI/1136/02UCHWAŁA NR CXXI/1136/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 2002-09-25
CXXI/1135/02UCHWAŁA NR CXXI/1135/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Parkowa 12 w Krakowie. 2002-09-25
CXXI/1134/02UCHWAŁA NR CXXI/1134/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego" i obszaru "Kliny - Zachód" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kliny. 2002-09-25
CXXI/1133/02UCHWAŁA NR CXXI/1133/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator. 2002-09-25
CXXI/1132/02UCHWAŁA NR CXXI/1132/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator. 2002-09-25
CXX/1131/02UCHWAŁA NR CXX/1131/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Fatimskiej 8 - w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej na os. Handlowym. 2002-09-12
CXX/1130/02UCHWAŁA NR CXX/1130/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaproszenia w 2002 r., w celu osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie Krakowa czterdziestu Polaków z Kazachstanu. 2002-09-12
CXX/1129/02UCHWAŁA NR CXX/1129/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-09-12
CXX/1128/02UCHWAŁA NR CXX/1128/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 154 w Krakowie ul. Kurczaba 19. 2002-09-12
CXX/1127/02UCHWAŁA NR CXX/1127/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 11 i XXIII Liceum Ogólnokształcącemu w Krakowie, ul. Seniorów Lotnictwa 5. 2002-09-12
CXX/1126/02UCHWAŁA NR CXX/1126/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krakowa do Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestycja". 2002-09-12
CXX/1125/02UCHWAŁA NR CXX/1125/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z Parku - Planty Bieńczyckie, Parku Krowoderskiego i Parku Solvay. 2002-09-12
CXX/1124/02UCHWAŁA NR CXX/1124/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie ustanowienia Fundacji "Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej" w Krakowie. 2002-09-11
CXX/1123/02UCHWAŁA NR CXX/1123/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Batowice-Zachód". 2002-09-11
CXX/1122/02UCHWAŁA NR CXX/1122/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Koletek - Sukiennicza - Dietla. 2002-09-11
CXVIII/1100/02UCHWAŁA NR CXVIII/1100/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia warunków konkursu na udzielanie dotacji na realizację zadań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie. 2002-07-10
CXVIII/1099/02UCHWAŁA NR CXVIII/1099/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krakowa do stowarzyszenia o nazwie Małopolska Organizacja Turystyczna. 2002-07-10
CXVIII/1098/02UCHWAŁA NR CXVIII/1098/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 801, 854, 900, zwiększenia planu przychodów i wydatków, zmian w zadaniach priorytetowych Dzielnic w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 926 oraz zmian w GFOŚiGW). 2002-07-10


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>