Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 961-980

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1148/02UCHWAŁA NR CXXI/1148/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 139 w Krakowie ul. Bema 21. 02/09/25
CXXI/1147/02UCHWAŁA NR CXXI/1147/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 96 w Krakowie os. Zielone 27 02/09/25
CXXI/1146/02UCHWAŁA NR CXXI/1146/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 91 w Krakowie ul. Dekerta 18. 02/09/25
CXXI/1145/02UCHWAŁA NR CXXI/1145/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach 801 i 926). 02/09/25
CXXI/1144/02UCHWAŁA NR CXXI/1144/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, zwiększenia planu przychodów, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 926, zmniejszenia rezerwy celowej oraz zmian w GFOŚiGW i PFOŚiGW). 02/09/25
CXXI/1143/02UCHWAŁA NR CXXI/1143/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 801, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 02/09/25
CXXI/1142/02UCHWAŁA NR CXXI/1142/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej /Krowodrza/ w likwidacji, w Krakowie al. Krasińskiego 18. 02/09/25
CXXI/1141/02UCHWAŁA NR CXXI/1141/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Nowa Huta" w likwidacji, w Krakowie os. Na Skarpie 27. 02/09/25
CXXI/1140/02UCHWAŁA NR CXXI/1140/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Podgórze"w likwidacji, w Krakowie ul. Szwedzka 27. 02/09/25
CXXI/1138/02UCHWAŁA NR CXXI/1138/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji, w Krakowie ul. Batorego 3. 02/09/25
CXXI/1137/02UCHWAŁA NR CXXI/1137/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/187/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania rad społecznych w: Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie. 02/09/25
CXXI/1136/02UCHWAŁA NR CXXI/1136/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 02/09/25
CXXI/1135/02UCHWAŁA NR CXXI/1135/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Parkowa 12 w Krakowie. 02/09/25
CXXI/1134/02UCHWAŁA NR CXXI/1134/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego" i obszaru "Kliny - Zachód" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kliny. 02/09/25
CXXI/1133/02UCHWAŁA NR CXXI/1133/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator. 02/09/25
CXXI/1132/02UCHWAŁA NR CXXI/1132/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator. 02/09/25
CXXI/1139/02UCHWAŁA NR CXX/1139/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w likwidacji, w Krakowie ul. Długa 38. 02/09/25
CXX/1131/02UCHWAŁA NR CXX/1131/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Fatimskiej 8 - w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej na os. Handlowym. 02/09/12
CXX/1130/02UCHWAŁA NR CXX/1130/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaproszenia w 2002 r., w celu osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie Krakowa czterdziestu Polaków z Kazachstanu. 02/09/12
CXX/1129/02UCHWAŁA NR CXX/1129/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 02/09/12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>