Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 961-980

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
C/957/02UCHWAŁA NR C/957/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej dotyczącej przyłączenia do Miasta Krakowa sołectwa Krzysztoforzyce położonego w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca. 2002-02-20
C/962/02UCHWAŁA NR C/962/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uregulowania tytułów prawnych mieszkańcom 28 lokali w budynku przy Os. Zielonym 3 w Krakowie, stanowiącym własność Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/953/02UCHWAŁA NR C/953/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Sołtysowskiej w Krakowie. 2002-02-20
C/954/02UCHWAŁA NR C/954/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Golikówka w Krakowie. 2002-02-20
C/950/02UCHWAŁA NR C/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/966/02UCHWAŁA NR C/966/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadpodstawowych w Krakowie. 2002-02-27
C/967/02UCHWAŁA NR C/967/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 20002 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowych Przedszkoli Nr 54 i Nr 61 poprzez włączenie Przedszkola Nr 54 do Przedszkola Nr 61. 2002-02-27
C/965/02UCHWAŁA NR C/965/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 42 w Krakowie. 2002-02-27
C/964/02UCHWAŁA NR C/964/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002. 2002-02-27
CII/968/02UCHWAŁA NR CII/968/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie skierowania skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2002-02-27
CIII/970/02UCHWAŁA NR CIII/970/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia Krakowa do Stowarzyszenia Les Rencontres. 2002-03-06
CIII/971/02UCHWAŁA NR CIII/971/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. zmiana uchwały Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa, na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. 2002-03-06
CIII/987/02UCHWAŁA NR CIII/978/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 142 w Krakowie, ul. Drożyska 13. 2002-03-06
CIII/983/02UCHWAŁA NR CIII/983/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w dziale 700). 2002-03-06
CIII/982/02UCHWAŁA NR CIII/982/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-03-06
CIII/981/02UCHWAŁA NR CIII/981/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 45 w Krakowie, os Willowe 1. 2002-03-06
CIII/969/02UCHWAŁA NR CIII/969/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 2001 r. 2002-03-06
CIII/976/02UCHWAŁA NR CIII/976/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Krakowie przy ul. Studenckiej 13. 2002-03-06
CIII/979/02UCHWAŁA NR CIII/979/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 46 w Krakowie os. Na Skarpie 46. 2002-03-06
CIII/978/02UCHWAŁA NR CIII/978/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 142 w Krakowie, ul. Drożyska 13. 2002-03-06


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>