Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 941-960

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCIX/947/02UCHWAŁA NR XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w Statucie Miejskiego Klubu Sportowego CRACOVIA SSA. 2002-02-06
XCIX/949/02Uchwała XCIX/949/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
XCIX/946/02UCHWAŁA NR XCIX/946/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr LXXXVI/794/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. 2002-02-06
XCIX/943/02UCHWAŁA NR XCIX/943/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie powołania Rady Fundacji "Bezpieczny Kraków". 2002-02-06
XCIX/944/02UCHWAŁA NR XCIX/944/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
XCIX/937/02UCHWAŁA NR XCIX/937/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Panu Profesorowi Adamowi Bielańskiemu. 2002-02-06
XCIX/940/02UCHWAŁA NR XCIX/940/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą prawną a Miastem Kraków. 2002-02-06
XCIX/948/02UCHWAŁA NR XCIX/948/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 oraz zmian w wydatkach w działach 801, 854 i 921 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-02-06
XCIX/942/02UCHWAŁA NR XCIX/942/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 90 w Krakowie, ul. Gurgacza 1. 2002-02-06
XCIX/938/02UCHWAŁA NR XCIX/938/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 2002-02-06
XCIX/945/02Uchwała XCIX/945/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
C/956/02UCHWAŁA NR C/956/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2002. 2002-02-20
C/960/02UCHWAŁA NR C/960/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/413/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmiany statutów Domów Pomocy Społecznej działających w mieście na prawach powiatu Kraków. 2002-02-20
C/951/02UCHWAŁA NR C/951/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kraków a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie Opatkowicach. 2002-02-20
C/961/02UCHWAŁA NR C/961/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/812/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Tynieckiej. 2002-02-20
C/958/02UCHWAŁA NR C/958/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/963/02UCHWAŁA NR C/963/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w celu udzielenia pomocy finansowej dla Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA". 2002-02-20
C/955/02UCHWAŁA NR C/955/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.<<>>: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 20.03.2002 r. Stwierdzenie nieważności § 4 uchwały dot. wejścia uchwały w życie z dniem podjęcia. 2002-02-20
C/952/02UCHWAŁA NR C/952/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina-Południe i obszaru Sidzina-Północ. 2002-02-20
C/959/02UCHWAŁA NR C/959/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-02-20


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>