Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 921-940

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCVII/916/02UCHWAŁA NR XCVII/916/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa przez Fundację Kultury i Sztuki Europejskiej "Ars Longa". 2002-01-09
XCVII/915/02UCHWAŁA NR XCVII/915/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, ul. Brzozowa 5. 2002-01-09
IV/56/03UCHWAŁA NR IV/56/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 1990 r. dotyczącej przystąpienia Krakowa do Związku Miast Polskich 2002-01-22
XCVIII/934/02UCHWAŁA NR XCVIII/934/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w zasadnicze szkoły zawodowe na podbudowie gimnazjum 2002-01-23
XCVIII/925/02UCHWAŁA NR XCVIII/925/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/103/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie nagród miasta Krakowa zmienionej uchwałami: Nr XXIII/162/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 1991 r., Nr XCI/594/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 1993 r. oraz Nr CXI/739/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 1994 r. 2002-01-23
XCVIII/926/02UCHWAŁA NR XCVIII/926/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do wyznaczania i dokonywania zmian przedstawicieli Miasta Krakowa do Rady Fundacji "Z biegiem Wisły". 2002-01-23
XCVIII/936/02UCHWAŁA NR XCVIII/936/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2002-01-23
XCVIII/923/02UCHWAŁA NR XCVIII/923/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru Witkowice - Głogowa. 2002-01-23
XCVIII/927/02UCHWAŁA NR XCVIII/927/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/34/94 Rady Miasta Krakowa. 2002-01-23
XCVIII/933/02UCHWAŁA NR XCVIII/933/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia techników i szkół równorzędnych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w technika na podbudowie gimnazjum 2002-01-23
XCVIII/931/02UCHWAŁA NR XCVIII/931/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia 4-letnich liceów ogólnokształcących na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w 3-letnie licea ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum 2002-01-23
XCVIII/932/02UCHWAŁA NR XCVIII/932/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia liceów zawodowych i liceów technicznych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w licea profilowane na podbudowie gimnazjum. 2002-01-23
XCVIII/922/02UCHWAŁA NR XCVIII/922/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa patronatu nad konkursem historycznym "Czy znasz Kraków" i festiwalem "Krakowiak". 2002-01-23
XCVIII/924/02UCHWAŁA NR XCVIII/924/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa na rzecz Fundacji - Miejski Park i Ogród Zoologiczny w celu wybudowania parkingu wraz z dojazdami i oświetleniem. 2002-01-23
XCVIII/928/02UCHWAŁA NR XCVIII/928/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 w sprawie nazw ulic. 2002-01-23
XCVIII/935/02UCHWAŁA NR XCVIII/935/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku powoływanej przez Prezydenta Miasta . 2002-01-23
XCVIII/929/02UCHWAŁA NR XCVIII/929/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Krakowa do przygotowania projektu uchwały dot. korekty herbu Miasta Krakowa. 2002-01-23
XCVIII/930/02UCHWAŁA NR XCVIII/930/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych. 2002-01-23
XCIX/941/02UCHWAŁA NR XCIX/941/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie lokalizacji inwestycji pn. "Zespół mieszkaniowo-handlowo-usługowy z częścią gastronomiczno-rozrywkową oraz hotelem i budynkami biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną, towarzyszącymi parkingami i elementami zagospodarowania terenu", na działkach nr nr 246/6, 246/7, 247/1 obr. 17 - Śródmieście w rejonie ulicy Rzeźniczej. 2002-02-06
XCIX/939/02UCHWAŁA NR XCIX/939/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ul. Białoruską i Nowosądecką w Krakowie. 2002-02-06


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>