Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 901-920

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCV/891/01UCHWAŁA NR XCV/891/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2002. 2001-12-19
XCV/898/01UCHWAŁA NR XCV/898/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754 i 900). 2001-12-19
XCVI/907/01UCHWAŁA NR XCVI/907/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 57 w Krakowie ul. Kutrzeby 5. 2001-12-28
XCVI/906/01UCHWAŁA NR XCVI/906/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kantora - Ostatnia. 2001-12-28
XCVI/902/01UCHWAŁA NR XCVI/902/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nazw ulic. 2001-12-28
XCVI/903/01UCHWAŁA NR XCVI/903/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nazwy estakady i węzła drogowego. 2001-12-28
XCVI/908/01UCHWAŁA NR XCVI/908/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne. 2001-12-28
XCVI/909/01UCHWAŁA NR XCVI/909/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 2001-12-28
XCVI/910/01UCHWAŁA NR XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Uwaga : Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w całości (PR II 911/19/2002 z 1.02.2002) 2001-12-28
XCVI/905/01UCHWAŁA NR XCVI/905/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 192/11 obręb 44 jednostka ewidencyjna Podgórze. 2001-12-28
XCVI/904/01UCHWAŁA NR XCVI/904/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. sprawie nadania statutu Publicznemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu ''Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej'' w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29 2001-12-28
XCVII/918/02UCHWAŁA NR XCVII/918/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących realizacji programu "Konsorcjum". 2002-01-09
XCVII/919/02UCHWAŁA NR XCVII/919/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian i jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. 2002-01-09
XCVII/917/02UCHWAŁA NR XCVII/917/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Marianem Bryksym a Miastem Kraków. 2002-01-09
XCVII/912/02UCHWAŁA NR XCVII/912/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Przegorzały. 2002-01-09
XCVII/914/02UCHWAŁA NR XCVII/914/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Srebrnych Orłów, Wawelskiej i Gen. F. Kleeberga. 2002-01-09
XCVII/921/02UCHWAŁA NR XCVII/921/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2002-01-09
XCVII/920/02UCHWAŁA NR XCVII/920/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie. 2002-01-09
XCVII/911/02UCHWAŁA NR XCVII/911/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Przegorzały. 2002-01-09
XCVII/913/02UCHWAŁA NR XCVII/913/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka. 2002-01-09


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja