Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 881-900

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LI/396/00UCHWAŁA NR LI/396/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie przystępowania Miasta Krakowa do podmiotów mających na celu realizację programu „ Konsorcjum” zmienionej uchwałą Nr XLIII/339/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. 2000-05-17
LI/395/00UCHWAŁA NR LI/395/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie nazw ulic oraz zmiany uchwały Nr CXIX/1058/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie nazw ulic i parków. 2000-05-17
LI/394/00UCHWAŁA NR LI/394/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A. na terenie Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/392/00UCHWAŁA NR LI/392/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złocień" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/391/00UCHWAŁA NR LI/391/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Krakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/390/00UCHWAŁA NR LI/390/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków jej użytkownikowi wieczystemu 2000-05-17
LI/389/00UCHWAŁA NR LI/389/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu „ Cracoviae Merenti” Panu Karolowi Paluchowi 2000-05-17
LI/388/00UCHWAŁA NR LI/388/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „ Cracoviae Merenti” Panu Zbigniewowi Stanisławowi Chojnackiemu 2000-05-17
LI/387/00UCHWAŁA NR LI/387/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „ Cracoviae Merenti” Ojcu Józefowi Mońce. 2000-05-17
IX/90/99UCHWAŁA NR IX/90/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. 1999-01-27
IX/89/99UCHWAŁA NR IX/89/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany Miejskiego Komisarza Wyborczego ds. wyborów do Rad Dzielnic. 1999-01-27
IX/88/99UCHWAŁA NR IX/88/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Dzielnic. 1999-01-27
IX/87/99UCHWAŁA NR IX/87/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1999-01-27
IX/86/99UCHWAŁA NR IX/86/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie Wiceprezydenta Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej TST Polska 1 Sp. z o.o. 1999-01-27
IX/85/99UCHWAŁA NR IX/85/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie Członka Zarządu Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej Banku Współpracy Regionalnej S.A. 1999-01-27
IX/84/99UCHWAŁA NR IX/84/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 1999 - 2002. 1999-01-27
IX/83/99UCHWAŁA NR IX/83/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Miasta Krakowa "bezdomnych zwierząt" oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 1999-01-27
IX/82/99UCHWAŁA NR IX/82/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie w sprawie nadania imienia samorządowej Szkole Podstawowej Nr 100 w Krakowie os. Albertyńskie 36. 1999-01-27
IX/81/99UCHWAŁA NR IX/81/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 1999 1999-01-27
IV/56/03UCHWAŁA NR IV/56/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 1990 r. dotyczącej przystąpienia Krakowa do Związku Miast Polskich 2002-01-22


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>