Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 881-900

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XII/95/99UCHWAŁA NR XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie 1999-03-03
XII/96/99UCHWAŁA NR XII/96/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1999-03-03
XII/97/99UCHWAŁA NR XII/97/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie unieważnienia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w niektórych okręgach wyborczych. 1999-03-03
XII/98/99UCHWAŁA NR XII/98/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z 16 maja 1995 w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne. 1999-03-03
XII/99/99UCHWAŁA NR XII/99/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Krakowa oraz określenie obszaru na którym opłaty te obowiązują. 1999-03-03
XIII/103/99UCHWAŁA NR XIII/103/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-03-17
XIII/104/99UCHWAŁA NR XIII/104/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-03-17
XIII/105/99UCHWAŁA NR XIII/105/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXX/1072/98 Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Tramwaj Szybki w Krakowie linia N- S etap I" 1999-03-17
XIII/106/99UCHWAŁA NR XIII/106/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa. 1999-03-17
XIII/107/99UCHWAŁA NR XIII/107/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 1999-03-17
XIII/108/99UCHWAŁA NR XIII/108/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na określonych obszarach Miasta Krakowa 1999-03-17
XIV/109/99UCHWAŁA NR XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pychowice w Krakowie. 1999-03-31
XIV/110/99UCHWAŁA NR XIV/110/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania Panu Normanowi Davies'owi Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 1999-03-31
XIV/111/99UCHWAŁA NR XIV/111/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie pozyskiwania mieszkań. 1999-03-31
XIV/112/99UCHWAŁA NR XIV/112/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa 1999-03-31
XIV/113/99UCHWAŁA NR XIV/113/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/54/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie 1999-03-31
XIV/114/99UCHWAŁA NR XIV/114/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 1999-03-31
XIX/137/99UCHWAŁA NR XIX/137/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie nadania Księdzu pułkownikowi Adamowi Franciszkowi Studzińskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 1999-05-12
XIX/138/99UCHWAŁA NR XIX/138/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy na niezbędne wykwaterowania użytkowników budynków wywłaszczanych w związku z pozyskiwaniem nieruchomości na cele budowy autostradowego obejścia miasta Krakowa położonego pomiędzy ul. Kąpielową a węzłem "Wielicka" stanowiącego odcinek autostrady A-4. 1999-05-12
XIX/139/99UCHWAŁA NR XIX/139/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-05-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>