Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 861-880

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LII/416/00UCHWAŁA NR LII/416/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 70 79 83 i 93 – zadania Dzielnic). 2000-05-31
LII/415/00UCHWAŁA NR LII/415/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów zwiększenia planu wydatków w działach: 74 79 86 87 91 i 93 oraz zmian wydatków w działach: 50 70 85 89 i 91). 2000-05-31
LII/414/00UCHWAŁA NR LII/414/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. 2000-05-31
LII/413/00UCHWAŁA NR LII/413/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmiany statutów Domów Pomocy Społecznej działających w mieście na prawach powiatu Kraków. 2000-05-31
LII/412/00UCHWAŁA NR LII/412/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę prawną. 2000-05-31
LII/411/00UCHWAŁA NR LII/411/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie sprzętu komputerowego. 2000-05-31
LII/410/00UCHWAŁA NR LII/410/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru i kwalifikacji wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych. 2000-05-31
LI/409/00UCHWAŁA NR LI/409/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/383/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa dotyczących pomocy finansowej dla RKS Grabarnia. 2000-05-17
LI/408/00UCHWAŁA NR LI/408/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie założenia Liceum Technicznego w Zespole Szkół Odzieżowych Nr 2 w Krakowie ul. Bulwarowa 33. 2000-05-17
LI/407/00UCHWAŁA NR LI/407/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/406/00UCHWAŁA NR LI/406/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/405/00UCHWAŁA NR LI/405/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/404/00UCHWAŁA NR LI/404/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/403/00UCHWAŁA NR LI/403/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/402/00UCHWAŁA NR LI/402/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/401/00UCHWAŁA NR LI/401/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zaproszenia w 2000 roku w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa co najmniej pięciu rodzin polskich z Kazachstanu. 2000-05-17
LI/400/00UCHWAŁA NR LI/400/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Kraków a Gminą Skawina w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie budowy sieci wodociągowej w os. Tyniec ul. Bogucianka realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 2000-05-17
LI/399/00UCHWAŁA NR LI/399/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie regulaminu giełdy elektronicznej przy ul. Ptaszyckiego 4. 2000-05-17
LI/398/00UCHWAŁA NR LI/398/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie regulaminu giełdy elektronicznej przy ul. Mrozowej 29. 2000-05-17
LI/397/00UCHWAŁA NR LI/397/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska przy ul. Balickiej 56. 2000-05-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>