Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 841-860

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCV/900/01UCHWAŁA NR XCV/900/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z art. 290 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w związku z art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 2001-12-19
XCV/901/01UCHWAŁA NR XCV/901/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa w wydawnictwie „Album Katyński”. 2001-12-19
XCVI/902/01UCHWAŁA NR XCVI/902/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nazw ulic. 2001-12-28
XCVI/903/01UCHWAŁA NR XCVI/903/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nazwy estakady i węzła drogowego. 2001-12-28
XCVI/904/01UCHWAŁA NR XCVI/904/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. sprawie nadania statutu Publicznemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu ''Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej'' w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29 2001-12-28
XCVI/905/01UCHWAŁA NR XCVI/905/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 192/11 obręb 44 jednostka ewidencyjna Podgórze. 2001-12-28
XCVI/906/01UCHWAŁA NR XCVI/906/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kantora - Ostatnia. 2001-12-28
XCVI/907/01UCHWAŁA NR XCVI/907/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 57 w Krakowie ul. Kutrzeby 5. 2001-12-28
XCVI/908/01UCHWAŁA NR XCVI/908/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne. 2001-12-28
XCVI/909/01UCHWAŁA NR XCVI/909/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 2001-12-28
XCVI/910/01UCHWAŁA NR XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Uwaga : Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w całości (PR II 911/19/2002 z 1.02.2002) 2001-12-28
XCVII/911/02UCHWAŁA NR XCVII/911/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Przegorzały. 2002-01-09
XCVII/912/02UCHWAŁA NR XCVII/912/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Przegorzały. 2002-01-09
XCVII/913/02UCHWAŁA NR XCVII/913/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka. 2002-01-09
XCVII/914/02UCHWAŁA NR XCVII/914/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Srebrnych Orłów, Wawelskiej i Gen. F. Kleeberga. 2002-01-09
XCVII/915/02UCHWAŁA NR XCVII/915/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, ul. Brzozowa 5. 2002-01-09
XCVII/916/02UCHWAŁA NR XCVII/916/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa przez Fundację Kultury i Sztuki Europejskiej "Ars Longa". 2002-01-09
XCVII/917/02UCHWAŁA NR XCVII/917/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Marianem Bryksym a Miastem Kraków. 2002-01-09
XCVII/918/02UCHWAŁA NR XCVII/918/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących realizacji programu "Konsorcjum". 2002-01-09
XCVII/919/02UCHWAŁA NR XCVII/919/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian i jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. 2002-01-09


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>