Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 841-860

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XLIII/338/00UCHWAŁA NR XLIII/338/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 2000-01-26
XLIII/323/00UCHWAŁA NR XLIII/323/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków jej użytkownikowi wieczystemu. 2000-01-26
XLIII/322/00UCHWAŁA NR XLIII/322/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zaspokajania roszczeń majątkowych Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. 2000-01-26
XLIII/333/00UCHWAŁA NR XLIII/333/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2000-01-26
XLIII/332/00UCHWAŁA NR XLIII/332/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 2000-01-26
XLIII/336/00UCHWAŁA NR XLIII/336/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2000-01-26
XLIII/327/00UCHWAŁA NR XLIII/327/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/62/98 z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej. 2000-01-26
XLIII/341/00UCHWAŁA NR XLIII/341/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/637/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krakowa. 2000-01-26
XLIII/324/00UCHWAŁA NR XLIII/324/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVI/980/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków 2000-01-26
XLIII/330/00UCHWAŁA NR XLIII/330/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie połączenia miejskich instytucji kultury. 2000-01-26
XLIII/325/99UCHWAŁA NR XLIII/325/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wezwania Rady Dzielnicy II Miasta Krakowa do poprawy sytuacji. 2000-01-26
II/316/00UCHWAŁA NR XLII/316/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa dla wyróżniającej się krakowskiej placówki oświatowo-wychowawczej. 2000-01-12
XLII/317/00UCHWAŁA NR XLII/317/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/242/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. ... 2000-01-12
XLI/307/99UCHWAŁA NR XLI/307/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Kraków a Spółdzielnią Mieszkaniową „Ruczaj–Zaborze” 1999-12-29
XLI/312/99UCHWAŁA NR XLI/312/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa 1999-12-29
XLI/302/99UCHWAŁA NR XLI/302/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2000. 1999-12-29
XLI/303/99UCHWAŁA NR XLI/303/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie lokalizacji targowisk w Krakowie. 1999-12-29
XLI/309/99UCHWAŁA NR XLI/309/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa 1999-12-29
XLI/314/99UCHWAŁA NR XLI/314/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa 1999-12-29
XLI/308/99UCHWAŁA NR XLI/308/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków w dziale 79) oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/295/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. dotyczącej wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999. 1999-12-29


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>