Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 821-840

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCIX/939/02UCHWAŁA NR XCIX/939/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ul. Białoruską i Nowosądecką w Krakowie. 2002-02-06
XCIX/940/02UCHWAŁA NR XCIX/940/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą prawną a Miastem Kraków. 2002-02-06
XCIX/941/02UCHWAŁA NR XCIX/941/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie lokalizacji inwestycji pn. "Zespół mieszkaniowo-handlowo-usługowy z częścią gastronomiczno-rozrywkową oraz hotelem i budynkami biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną, towarzyszącymi parkingami i elementami zagospodarowania terenu", na działkach nr nr 246/6, 246/7, 247/1 obr. 17 - Śródmieście w rejonie ulicy Rzeźniczej. 2002-02-06
XCIX/942/02UCHWAŁA NR XCIX/942/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 90 w Krakowie, ul. Gurgacza 1. 2002-02-06
XCIX/943/02UCHWAŁA NR XCIX/943/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie powołania Rady Fundacji "Bezpieczny Kraków". 2002-02-06
XCIX/944/02UCHWAŁA NR XCIX/944/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
XCIX/945/02Uchwała XCIX/945/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
XCIX/946/02UCHWAŁA NR XCIX/946/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr LXXXVI/794/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. 2002-02-06
XCIX/947/02UCHWAŁA NR XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w Statucie Miejskiego Klubu Sportowego CRACOVIA SSA. 2002-02-06
XCIX/948/02UCHWAŁA NR XCIX/948/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 oraz zmian w wydatkach w działach 801, 854 i 921 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-02-06
XCIX/949/02Uchwała XCIX/949/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
XCV/891/01UCHWAŁA NR XCV/891/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2002. 2001-12-19
XCV/892/01UCHWAŁA NR XCV/892/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych podległych Gminie. 2001-12-19
XCV/893/01UCHWAŁA NR XCV/893/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 5 w Krakowie przy ul. Wilka Wyrwińskiego 1. 2001-12-19
XCV/894/01UCHWAŁA NR XCV/894/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 38 w Krakowie, os Piastów 34. 2001-12-19
XCV/895/01UCHWAŁA NR XCV/895/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie umowy o współpracy Miasta Mediolanu w Republice Włoskiej i Miasta Krakowa w Rzeczypospolitej Polskiej. 2001-12-19
XCV/896/01UCHWAŁA NR XCV/896/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/212/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2000 - 2002. 2001-12-19
XCV/897/01UCHWAŁA NR XCV/897/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Mlaskotów w Krakowie. 2001-12-19
XCV/898/01UCHWAŁA NR XCV/898/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754 i 900). 2001-12-19
XCV/899/01UCHWAŁA NR XCV/899/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001. 2001-12-19


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>