Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 81-100

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXVII/210/99UCHWAŁA NR XXVII/210/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 1999-08-30
XXVII/209/99UCHWAŁA NR XXVII/209/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-08-30
XXVII/208/99UCHWAŁA NR XXVII/208/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania statutów gimnazjom prowadzonym przez Miasto Kraków. 1999-08-30
XXVI/254/95UCHWAŁA NR XXVI/254/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 1995 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 1999-11-17
XXVI/207/99UCHWAŁA NR XXVI/207/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1999-07-14
XXVI/206/99UCHWAŁA NR XXVI/206/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie założenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie. 1999-07-14
XXVI/205/99UCHWAŁA NR XXVI/205/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie założenia technikum młodzieżowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Poligraficzno - Księgarskim w Krakowie. 1999-07-14
XXVI/204/99UCHWAŁA NR XXVI/204/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie założenia Liceum Technicznego oraz Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie ul Na Załęczu 2. 1999-07-14
XXVI/203/99UCHWAŁA NR XXVI/203/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zawarcia porozumień w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności. 1999-07-14
XXVI/202/99UCHWAŁA NR XXVI/202/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie. 1999-07-14
XXVI/201/99UCHWAŁA NR XXVI/201/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/76/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1999-07-14
XXVI/200/99UCHWAŁA NR XXVI/200/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian w przychodach). 1999-07-14
XXVI/199/99UCHWAŁA NR XXVI/199/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/198/99UCHWAŁA NR XXVI/198/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/197/99UCHWAŁA NR XXVI/197/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/196/99UCHWAŁA NR XXVI/196/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/195/99UCHWAŁA NR XXVI/195/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/893/97 z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw mieszkaniowych 1999-07-14
XXVI/194/99UCHWAŁA NR XXVI/194/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Krakowa za I półrocze. 1999-07-14
XXVI/193/99UCHWAŁA NR XXVI/193/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie przebiegu linii tramwajowej w ramach I etapu linii N-S Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 1999-07-14
XXVI/192/99UCHWAŁA NR XXVI/192/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. /wraz ze zmianami/ w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1999-07-14


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>