Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 781-800

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/777/01UCHWAŁA NR LXXXV/777/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/776/01Uchwała Nr LXXXV/776/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego i wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/770/01UCHWAŁA NR LXXXV/770/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/775/01UCHWAŁA NR LXXXV/775/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki dla obszaru publicznych usług kultury. 2001-09-12
LXXXV/782/01UCHWAŁA NR LXXXV/782/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie nadania Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia generała Emila Fieldorfa „Nila”. 2001-09-12
LXXXV/786/01UCHWAŁA NR LXXXV/786/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600 700 754 801 854 900 921 926 - zadania Dzielnic). 2001-09-12
LXXXV/785/01UCHWAŁA NR LXXXV/785/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmiany siedziby Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie. 2001-09-12
LXXXV/783/01UCHWAŁA NR LXXXV/783/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa na materiałach konferencyjnych. 2001-09-12
LXXXVI/796/01UCHWAŁA NR LXXXVI/796/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 28 w Krakowie ul. Duża Góra 30. 2001-10-10
LXXXVI/795/01UCHWAŁA NR LXXXVI/795/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie nadania imienia XXXVI Liceum Ogólnokształcącemu w Krakowie os. Niepodległości 19. 2001-10-10
LXXXVII/819/01UCHWAŁA NR LXXXVII/819/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010 600 630 700 754 758 801 853 i 900 zmian w wydatkach w działach: 710 750 754 801 851 853 854 i 900 oraz zmian w FOŚiGW i PFGZGiK). 2001-10-10
LXXXVI/792/01UCHWAŁA NR LXXXVI/792/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa położonych w rejonie ul. Aleksandry. 2001-10-10
LXXXVII/813/01UCHWAŁA NR LXXXVII/813/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie Wrocławska - Racławicka - Łokietka. 2001-10-10
LXXXVI/789/01UCHWAŁA NR LXXXVI/789/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Ireny Kosmowskiej. 2001-10-10
LXXXVI/788/01UCHWAŁA NR LXXXVI/788/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na 40 lat niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa położonych przy ul. Powstania Listopadowego. 2001-10-10
LXXXVII/799/01UCHWAŁA NR LXXXVII/799/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce - Plac Targowy. 2001-10-10
LXXXVII/814/01UCHWAŁA NR LXXXVII/814/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Armii Krajowej. 2001-10-10
LXXXVII/811/01UCHWAŁA NR LXXXVII/811/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2001-10-10
LXXXVI/793/01UCHWAŁA NR LXXXVI/793/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa. 2001-10-10
LXXXVII/804/01UCHWAŁA NR LXXXVII/804/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Siewnej. 2001-10-10


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>