Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 761-780

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LI/408/00UCHWAŁA NR LI/408/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie założenia Liceum Technicznego w Zespole Szkół Odzieżowych Nr 2 w Krakowie ul. Bulwarowa 33. 2000-05-17
LI/405/00UCHWAŁA NR LI/405/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/407/00UCHWAŁA NR LI/407/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/403/00UCHWAŁA NR LI/403/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/389/00UCHWAŁA NR LI/389/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu „ Cracoviae Merenti” Panu Karolowi Paluchowi 2000-05-17
LI/390/00UCHWAŁA NR LI/390/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków jej użytkownikowi wieczystemu 2000-05-17
LI/404/00UCHWAŁA NR LI/404/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/406/00UCHWAŁA NR LI/406/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/402/00UCHWAŁA NR LI/402/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/409/00UCHWAŁA NR LI/409/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/383/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa dotyczących pomocy finansowej dla RKS Grabarnia. 2000-05-17
LI/399/00UCHWAŁA NR LI/399/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie regulaminu giełdy elektronicznej przy ul. Ptaszyckiego 4. 2000-05-17
LI/397/00UCHWAŁA NR LI/397/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska przy ul. Balickiej 56. 2000-05-17
LI/388/00UCHWAŁA NR LI/388/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „ Cracoviae Merenti” Panu Zbigniewowi Stanisławowi Chojnackiemu 2000-05-17
LI/398/00UCHWAŁA NR LI/398/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie regulaminu giełdy elektronicznej przy ul. Mrozowej 29. 2000-05-17
LI/400/00UCHWAŁA NR LI/400/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Kraków a Gminą Skawina w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie budowy sieci wodociągowej w os. Tyniec ul. Bogucianka realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 2000-05-17
LI/392/00UCHWAŁA NR LI/392/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złocień" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/395/00UCHWAŁA NR LI/395/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie nazw ulic oraz zmiany uchwały Nr CXIX/1058/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie nazw ulic i parków. 2000-05-17
LI/396/00UCHWAŁA NR LI/396/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie przystępowania Miasta Krakowa do podmiotów mających na celu realizację programu „ Konsorcjum” zmienionej uchwałą Nr XLIII/339/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. 2000-05-17
LI/394/00UCHWAŁA NR LI/394/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A. na terenie Miasta Krakowa. 2000-05-17
LI/393/00Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kliny- Zacisze S.A. na terenie Miasta Krakowa. 2000-05-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>