Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 761-780

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIV/768/01UCHWAŁA NR LXXXIV/768/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. przeniesienia z rezerwy celowej środków do działów: 600 754 900 na zadania inwestycyjne uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-08-29
LXXXIV/760/01UCHWAŁA NR LXXXIV/760/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Zawiłej. 2001-08-29
LXXXIV/763/01UCHWAŁA NR LXXXIV/763/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r w sprawie zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP. 2001-08-29
LXXXIV/757/01UCHWAŁA NR LXXXIV/757/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-08-29
LXXXIV/756/01UCHWAŁA NR LXXXIV/756/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2001-08-29
LXXXIV/761/01UCHWAŁA NR LXXXIV/761/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3. 2001-08-29
LXXXIV/767/01UCHWAŁA NR LXXXIV/767/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w wydatkach w działach: 758 854). 2001-08-29
LXXXIV/759/01UCHWAŁA NR LXXXIV/759/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 10 w Krakowie w placówkę opiekuńczo-wychowawczą: Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Chłopców oraz nadania jej statutu. 2001-08-29
LXXXIV/758/01UCHWAŁA NR LXXXIV/758/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie kierunków działania dla Zarządu Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Senatorska Salwatorska Prusa i Mlaskotów (działka nr 109/4 obr. 4). 2001-08-29
LXXXVI/787/01UCHWAŁA NR LXXXVI/787/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w obszarze przy ulicy Petöfiego. 2001-09-10
LXXXV/773/01UCHWAŁA NR LXXXV/773/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-10 Skotniki. 2001-09-12
LXXXV/784/01UCHWAŁA NR LXXXV/784/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa na plakatach koncertowych i zaproszeniach. 2001-09-12
LXXXV/771/01UCHWAŁA NR LXXXV/771/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobami fizycznymi a Miastem Kraków. 2001-09-12
LXXXV/781/01UCHWAŁA NR LXXXV/781/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej. 2001-09-12
LXXXV/780/01UCHWAŁA NR LXXXV/780/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. wyboru ławników ludowych. 2001-09-12
LXXXV/774/01UCHWAŁA NR LXXXV/774/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. 2001-09-12
LXXXV/772/01UCHWAŁA NR LXXXV/772/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-2 Wola Justowska. 2001-09-12
LXXXV/778/01UCHWAŁA NR LXXXV/778/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/779/01UCHWAŁA NR LXXXV/779/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/769/01UCHWAŁA NR LXXXV/769/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Przyjaciela Sportu". 2001-09-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>