Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 741-760

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/719/01UCHWAŁA NR LXXXIII/719/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/423/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Dom Rodzinny" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/742/01UCHWAŁA NR LXXXIII/742/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie nazw ulic 2001-07-11
LXXXIII/736/01UCHWAŁA NR LXXXIII/736/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenia kapitału zakładowego "Miejski Klub Sportowy CRACOVIA" Sportowej Spółki Akcyjnej. 2001-07-11
LXXXIII/717/01UCHWAŁA NR LXXXIII/717/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/737/01UCHWAŁA NR LXXXIII/737/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2001-07-11
LXXXIII/744/01UCHWAŁA NR LXXXIII/744/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/722/01UCHWAŁA NR LXXXIII/722/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Krakowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 2001-07-11
LXXXIII/754/01UCHWAŁA NR LXXXIII/754/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/747/01UCHWAŁA NR LXXXIII/747/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/752/01UCHWAŁA NR LXXXIII/752/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/755/01UCHWAŁA NR LXXXIII/755/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754 854 zmian w wydatkach w działach: 710 758 926 oraz w PFGZGiK). 2001-07-12
LXXXIII/751/01UCHWAŁA NR LXXXIII/751/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/750/01UCHWAŁA NR LXXXIII/750/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/753/01UCHWAŁA NR LXXXIII/753/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2001-07-12
LXXXIII/749/01UCHWAŁA NR LXXXIII/749/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/748/01UCHWAŁA NR LXXXIII/748/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIV/764/01UCHWAŁA NR LXXXIV/764/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie założenia szkoły policealnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie os. Szkolne 21. 2001-08-29
LXXXIV/765/01UCHWAŁA NR LXXXIV/765/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do samorządowych żłobków i przedszkoli w Krakowie. 2001-08-29
LXXXIV/762/01UCHWAŁA NR LXXXIV/762/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r w sprawie zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9. 2001-08-29
LXXXIV/766/01UCHWAŁA NR LXXXIV/766/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zadań realizowanych w ramach LII). 2001-08-29


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21