Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 721-740

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXVI/550/00UCHWAŁA NR LXVI/550/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2000-12-06
LXVI/549/00UCHWAŁA NR LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-12-06
LXVI/548/00UCHWAŁA NR LXVI/548/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z 16 maja 1995 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne zmienioną uchwałą Nr XII/98/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. 2000-12-06
LXVI/547/00UCHWAŁA NR LXVI/547/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zawarcia Umowy Wsparcia Projektu Inwestycyjnego Płaszów II pomiędzy Miastem Kraków Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 2000-12-06
LXVI/546/00UCHWAŁA NR LXVI/546/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 2000-12-06
LXV/545/00UCHWAŁA NR LXV/545/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie akceptacji zmian granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krakowskiego Parku Technologicznego. 2000-11-22
LXV/544/00UCHWAŁA NR LXV/544/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 79 85 86 i 91 oraz zmian w GFOŚiGW). 2000-11-22
LXV/543/00UCHWAŁA NR LXV/543/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 89 93 – zadania Dzielnic). 2000-11-22
LXV/542/00UCHWAŁA NR LXV/542/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000 r. 2000-11-22
LXV/541/00UCHWAŁA NR LXV/541/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2000-11-22
LXV/540/00UCHWAŁA NR LXV/540/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie budowy pomnika psa. 2000-11-22
LXIX/593/01UCHWAŁA NR LXIX/593/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 68 w Krakowie przy ul. Porzeczkowej 2 2001-01-17
LXIX/592/01UCHWAŁA NR LXIX/592/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 D. 2001-01-17
LXIX/591/01UCHWAŁA NR LXIX/591/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie sprostowania błędnych zapisów w uchwale Nr LXVIII/569/2000 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2001. 2001-01-17
LXIX/590/01UCHWAŁA NR LXIX/590/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/589/01UCHWAŁA NR LXIX/589/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji, Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/588/01UCHWAŁA NR LXIX/588/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/587/01UCHWAŁA NR LXIX/587/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/586/01UCHWAŁA NR LXIX/586/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych. 2001-01-17
LXIX/585/01UCHWAŁA NR LXIX/585/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie Honorowego Kodeksu Radnego. 2001-01-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>