Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 721-740

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/745/01UCHWAŁA NR LXXXIII/745/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/743/01Uchwała Nr LXXXIII/743/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/746/01UCHWAŁA NR LXXXIII/746/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/739/01UCHWAŁA NR LXXXIII/739/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 48 w Krakowie os Kolorowe 29. 2001-07-11
LXXXIII/740/01UCHWAŁA NR LXXXIII/740/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 49 w Krakowie ul. Bieżanowska 40. 2001-07-11
LXXXIII/733/01UCHWAŁA NR LXXXIII/733/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Specjalnego Nr 62 Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie. 2001-07-11
LXXXIII/725/01UCHWAŁA NR LXXXIII/725/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie rozwiązania Zajezdni Św. Wawrzyńca Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. 2001-07-11
LXXXIII/728/01UCHWAŁA NR LXXXIII/728/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobami fizycznymi a Miastem Kraków. 2001-07-11
LXXXIII/730/01UCHWAŁA NR LXXXIII/730/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej do budynku Urzędu Miasta Krakowa kategorii drogi publicznej. 2001-07-11
LXXXIII/738/01UCHWAŁA NR LXXXIII/738/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie. 2001-07-11
LXXXIII/723/01UCHWAŁA NR LXXXIII/723/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa na tablicy pamiątkowej. 2001-07-11
LXXXIII/724/01UCHWAŁA NR LXXXIII/724/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa 2001-07-11
LXXXIII/735/01UCHWAŁA NR LXXXIII/735/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600 700 710 750 801 851 854 900 921 - zadania Dzielnic). 2001-07-11
LXXXIII/741/01UCHWAŁA NR LXXXIII/741/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji zmian granic specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowskiego Parku Technologicznego 2001-07-11
LXXXIII/720/01UCHWAŁA NR LXXXIII/720/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Budrem" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/718/01UCHWAŁA NR LXXXIII/718/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/437/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/734/01UCHWAŁA NR LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne. 2001-07-11
LXXXIII/727/01UCHWAŁA NR LXXXIII/727/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Kraków. 2001-07-11
LXXXIII/732/01UCHWAŁA NR LXXXIII/732/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2001-07-11
LXXXIII/721/01UCHWAŁA NR LXXXIII/721/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXII/620/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. 2001-07-11


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>