Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 681-700

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LX/488/00UCHWAŁA NR LX/488/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Koncentracji Usług Kraków Opatkowice - Sidzina. 2000-09-13
LIX/487/00UCHWAŁA NR LIX/487/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 – zadania Dzielnic). 2000-08-30
LIX/486/00UCHWAŁA NR LIX/486/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie. 2000-08-30
LIX/485/00UCHWAŁA NR LIX/485/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu zabytkowego Kazimierza i Stradomia w części obejmującej teren KS „ Nadwiślan” . 2000-08-30
LIX/484/00UCHWAŁA NR LIX/484/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia istotnych zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego w mieście Krakowie 2000-08-30
LIX/483/00UCHWAŁA NR LIX/483/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego 2000-08-30
LIX/482/00UCHWAŁA NR LIX/482/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia kierunków działania Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie. 2000-08-30
LIX/481/00UCHWAŁA NR LIX/481/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 2000-08-30
LIX/480/00UCHWAŁA NR LIX/480/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. 2000-08-30
LIX/479/00UCHWAŁA NR LIX/479/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2000-08-30
LVIII/478/00UCHWAŁA NR LVIII/478/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/637/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krakowa. 2000-07-13
LVIII/477/00UCHWAŁA NR LVIII/477/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000. 2000-07-13
LVIII/476/00UCHWAŁA NR LVIII/476/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie rozwoju lokalnego handlu i przedsiębiorczości. 2000-07-13
LVIII/475/00UCHWAŁA NR LVIII/475/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złocień Sp. z o.o. 2000-07-13
LVIII/474/00UCHWAŁA NR LVIII/474/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie podwyzszenia kapitału akcyjnego Sportowej Spółki Akcyjnej pod firmą Miejski Klub Sportowy „ Cracovia” . 2000-07-13
LVIII/473/00UCHWAŁA NR LVIII/473/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-07-13
LVIII/472/00UCHWAŁA NR LVIII/472/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-07-13
LVIII/471/00UCHWAŁA NR LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa. 2000-07-13
LVII/470/00UCHWAŁA NR LVII/470/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/469/00UCHWAŁA NR LVII/469/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>