Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 661-680

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIX/824/01UCHWAŁA NR LXXXIX/824/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 010 020 500 600 700 710 750 754 758 851 900 921 925 926). 2001-10-24
LXXXIX/825/01UCHWAŁA NR LXXXIX/825/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 2001-10-24
LXXXIX/826/01UCHWAŁA NR LXXXIX/826/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Pana Tadeusza. 2001-10-24
LXXXIX/827/01UCHWAŁA NR LXXXIX/827/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa położonych przy ul. Wielickiej. 2001-10-24
LXXXIX/828/01UCHWAŁA NR LXXXIX/828/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobą prawną a Miastem Kraków. 2001-10-24
LXXXIX/829/01UCHWAŁA NR LXXXIX/829/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 30 w Krakowie ul. Telimeny 9. 2001-10-24
LXXXIX/830/01UCHWAŁA NR LXXXIX/830/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie tablicy pamiątkowej Wasyla Stefanyka. 2001-10-24
LXXXIX/831/01UCHWAŁA NR LXXXIX/831/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/212/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2000 - 2002. 2001-10-24
LXXXIX/832/01UCHWAŁA NR LXXXIX/832/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/833/01UCHWAŁA NR LXXXIX/833/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2001-10-24
LXXXIX/834/01UCHWAŁA NR LXXXIX/834/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/835/01UCHWAŁA NR LXXXIX/835/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/836/01Uchwała Nr LXXXIX/836/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/837/01UCHWAŁA NR LXXXIX/837/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/838/01UCHWAŁA NR LXXXIX/838/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/839/01UCHWAŁA NR LXXXIX/839/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/840/01UCHWAŁA NR LXXXIX/840/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXV/769/01UCHWAŁA NR LXXXV/769/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Przyjaciela Sportu". 2001-09-12
LXXXV/770/01UCHWAŁA NR LXXXV/770/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/771/01UCHWAŁA NR LXXXV/771/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobami fizycznymi a Miastem Kraków. 2001-09-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja