Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 661-680

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIX/831/01UCHWAŁA NR LXXXIX/831/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/212/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2000 - 2002. 2001-10-24
LXXXIX/832/01UCHWAŁA NR LXXXIX/832/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/833/01UCHWAŁA NR LXXXIX/833/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2001-10-24
LXXXIX/834/01UCHWAŁA NR LXXXIX/834/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/835/01UCHWAŁA NR LXXXIX/835/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/836/01Uchwała Nr LXXXIX/836/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/837/01UCHWAŁA NR LXXXIX/837/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/838/01UCHWAŁA NR LXXXIX/838/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/839/01UCHWAŁA NR LXXXIX/839/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/840/01UCHWAŁA NR LXXXIX/840/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXV/769/01UCHWAŁA NR LXXXV/769/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Przyjaciela Sportu". 2001-09-12
LXXXV/770/01UCHWAŁA NR LXXXV/770/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/771/01UCHWAŁA NR LXXXV/771/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobami fizycznymi a Miastem Kraków. 2001-09-12
LXXXV/772/01UCHWAŁA NR LXXXV/772/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-2 Wola Justowska. 2001-09-12
LXXXV/773/01UCHWAŁA NR LXXXV/773/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-10 Skotniki. 2001-09-12
LXXXV/774/01UCHWAŁA NR LXXXV/774/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. 2001-09-12
LXXXV/775/01UCHWAŁA NR LXXXV/775/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki dla obszaru publicznych usług kultury. 2001-09-12
LXXXV/776/01Uchwała Nr LXXXV/776/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego i wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/777/01UCHWAŁA NR LXXXV/777/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-09-12
LXXXV/778/01UCHWAŁA NR LXXXV/778/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2001-09-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>