Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 661-680

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXI/498/00UCHWAŁA NR LXI/498/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnej I instancji do orzekania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych. 2000-09-27
LXI/503/00UCHWAŁA NR LXI/503/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie nazw ulic. 2000-09-27
LXI/505/00UCHWAŁA NR LXI/505/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zaproszenia w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa rodzin polskich z Kazachstanu 2000-09-27
LXI/509/00Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 70 zmian planu wydatków w działach: 50 70). 2000-09-27
LXI/502/00UCHWAŁA NR LXI/502/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą Kraków. 2000-09-27
LXI/501/00UCHWAŁA NR LXI/501/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-09-27
LXI/511/00UCHWAŁA NR LXI/511/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 89 – zadania priorytetowe Dzielnic). 2000-09-27
LXI/500/00UCHWAŁA NR LXI/500/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków. 2000-09-27
LXI/504/00UCHWAŁA NR LXI/504/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/331/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 roku w sprawie ustanowienia tytułu FILANTROP KRAKOWA. 2000-09-27
LXI/506/00UCHWAŁA NR LXI/506/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwał Nr LXXXVII/843/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1997 r. dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krakowa. 2000-09-27
LXI/493/00UCHWAŁA NR LXI/493/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Koncentracji Usług Bronowice Wielkie Wschód. 2000-09-27
LXI/492/00UCHWAŁA NR LXI/492/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. L. Benedyktowicza i obszaru w rejonie ul. Wodociągowej oraz uchylenia uchwały Nr LVII/538/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 roku. 2000-09-27
LXI/495/00UCHWAŁA NR LXI/495/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 93 w Krakowie os. Krakowiaków 18. 2000-09-27
LXI/496/00UCHWAŁA NR LXI/496/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 17 w Krakowie ul. Litewska 34. 2000-09-27
LXI/494/00UCHWAŁA NR LXI/494/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 108 w Krakowie os. Handlowe 2000-09-27
LXI/510/00UCHWAŁA NR LXI/510/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 70 zmian planu wydatków w działach: 50 70). 2000-09-27
LXI/508/00UCHWAŁA NR LXI/508/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą prawną a Miastem Kraków. 2000-09-27
LX/491/00UCHWAŁA NR LX/491/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Mieście Krakowie dodatków do wynagrodzeń i nagród 2000-09-13
LX/490/00UCHWAŁA NR LX/490/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 91 zmian planu wydatków w działach: 66 70 74 79 83 86 89 91 93 i 97 zmian w PFGZGiK oraz zmian w wydatkach w działach 74 i 85 - zadania Dzielnic). 2000-09-13
LX/489/00UCHWAŁA NR LX/489/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII /828/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. 2000-09-13


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21