Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 641-660

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIV/757/01UCHWAŁA NR LXXXIV/757/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-08-29
LXXXIV/758/01UCHWAŁA NR LXXXIV/758/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie kierunków działania dla Zarządu Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Senatorska Salwatorska Prusa i Mlaskotów (działka nr 109/4 obr. 4). 2001-08-29
LXXXIV/759/01UCHWAŁA NR LXXXIV/759/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 10 w Krakowie w placówkę opiekuńczo-wychowawczą: Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Chłopców oraz nadania jej statutu. 2001-08-29
LXXXIV/760/01UCHWAŁA NR LXXXIV/760/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Zawiłej. 2001-08-29
LXXXIV/761/01UCHWAŁA NR LXXXIV/761/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3. 2001-08-29
LXXXIV/762/01UCHWAŁA NR LXXXIV/762/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r w sprawie zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9. 2001-08-29
LXXXIV/763/01UCHWAŁA NR LXXXIV/763/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r w sprawie zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP. 2001-08-29
LXXXIV/764/01UCHWAŁA NR LXXXIV/764/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie założenia szkoły policealnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie os. Szkolne 21. 2001-08-29
LXXXIV/765/01UCHWAŁA NR LXXXIV/765/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do samorządowych żłobków i przedszkoli w Krakowie. 2001-08-29
LXXXIV/766/01UCHWAŁA NR LXXXIV/766/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zadań realizowanych w ramach LII). 2001-08-29
LXXXIV/767/01UCHWAŁA NR LXXXIV/767/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w wydatkach w działach: 758 854). 2001-08-29
LXXXIV/768/01UCHWAŁA NR LXXXIV/768/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. przeniesienia z rezerwy celowej środków do działów: 600 754 900 na zadania inwestycyjne uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-08-29
LXXXIX/823/01UCHWAŁA NR LXXXIX/823/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2001-10-24
LXXXIX/824/01UCHWAŁA NR LXXXIX/824/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 010 020 500 600 700 710 750 754 758 851 900 921 925 926). 2001-10-24
LXXXIX/825/01UCHWAŁA NR LXXXIX/825/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 2001-10-24
LXXXIX/826/01UCHWAŁA NR LXXXIX/826/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Pana Tadeusza. 2001-10-24
LXXXIX/827/01UCHWAŁA NR LXXXIX/827/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa położonych przy ul. Wielickiej. 2001-10-24
LXXXIX/828/01UCHWAŁA NR LXXXIX/828/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobą prawną a Miastem Kraków. 2001-10-24
LXXXIX/829/01UCHWAŁA NR LXXXIX/829/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 30 w Krakowie ul. Telimeny 9. 2001-10-24
LXXXIX/830/01UCHWAŁA NR LXXXIX/830/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie tablicy pamiątkowej Wasyla Stefanyka. 2001-10-24


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21