Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 641-660

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXIII/528/00UCHWAŁA NR LXIII/528/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego “ Złocień” Sp. z o.o. 2000-10-25
LXIII/527/00UCHWAŁA NR LXIII/527/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/176/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie zasad zawierania umów dzierżawy targowisk stanowiących własność gminy Kraków na okres przekraczający 3 lata oraz zasad ustalania kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w tym zakresie. 2000-10-25
LXIII/526/00UCHWAŁA NR LXIII/526/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa i uchwały Nr XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-10-25
LXIII/525/00UCHWAŁA NR LXIII/525/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków jej użytkownikowi wieczystemu. 2000-10-25
LXIII/524/00UCHWAŁA NR LXIII/524/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-10-25
LXIII/523/00UCHWAŁA NR LXIII/523/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie ustanowienia Fundacji „ Wyspiański 2000” oraz przekazania na jej majątek nieruchomości. 2000-10-25
LXII/522/00UCHWAŁA NR LXII/522/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 85 93 97 – zadania Dzielnic). 2000-10-11
LXII/521/00UCHWAŁA NR LXII/521/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie nazw ulic. 2000-10-11
LXII/520/00UCHWAŁA NR LXII/520/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Kraków Nowa Huta – Kocmyrzów. 2000-10-11
LXII/519/00UCHWAŁA NR LXII/519/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/99Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie unieważnienia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w niektórych okręgach wyborczych 2000-10-11
LXII/518/00UCHWAŁA NR LXII/518/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXVI/254/99 z dnia 17 listopada 1999 r. 2000-10-11
LXII/517/00UCHWAŁA NR LXII/517/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-10-11
LXII/516/00UCHWAŁA NR LXII/516/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-10-11
LXII/515/00UCHWAŁA NR LXII/515/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobami fizycznymi a Miastem Kraków. 2000-10-11
LXII/514/00UCHWAŁA NR LXII/514/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach 2000-10-11
LXII/513/00UCHWAŁA NR LXII/513/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice-Wschód i obszaru Opatkowice-Zachód oraz uchylenia uchwały Nr LXXXVI/826/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. 2000-10-11
LXII/512/00UCHWAŁA NR LXII/512/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2000 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w „ Obszarze przy Rondzie Kocmyrzowskim” . 2000-10-11
LXI/511/00UCHWAŁA NR LXI/511/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 89 – zadania priorytetowe Dzielnic). 2000-09-27
LXI/510/00UCHWAŁA NR LXI/510/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 70 zmian planu wydatków w działach: 50 70). 2000-09-27
LXI/509/00Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 70 zmian planu wydatków w działach: 50 70). 2000-09-27


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>