Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 621-640

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/665/01UCHWAŁA NR LXXVII/665/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2001. 2001-05-09
LXXVII/664/01UCHWAŁA NR LXXVII/664/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków zmian planu wydatków w działach: 600 710 750 754 758 801 853 854 900 921 oraz zmian w FOŚiGW). 2001-05-09
LXXVII/663/01UCHWAŁA NR LXXVII/663/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian planu wydatków w działach: 750 754 801 900 i 921 - zadania Dzielnic). 2001-05-09
LXXVII/662/01UCHWAŁA NR LXXVII/662/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie odwołania członków Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie-Krowodrzy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. 2001-05-09
LXXVII/661/01UCHWAŁA NR LXXVII/661/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/394/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego " Krak-System" S.A. na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-09
LXXVII/660/01UCHWAŁA NR LXXVII/660/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/393/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego " Kliny Zacisze" S.A. na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-09
LXXVII/659/01UCHWAŁA NR LXXVII/659/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/435/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Małopolska Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-09
LXXVII/658/01UCHWAŁA NR LXXVII/658/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/436/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budostal-3 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-09
LXXVII/657/01UCHWAŁA NR LXXVII/657/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/391/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Krakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-09
LXXVII/656/01UCHWAŁA NR LXXVII/656/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/392/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego " Złocień" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-09
LXXVII/655/01UCHWAŁA NR LXXVII/655/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości komunalnych. 2001-05-09
LXXVII/654/01UCHWAŁA NR LXXVII/654/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Krakowa przez Komendę Miejską Policji w Krakowie. 2001-05-09
LXXVI/653/01UCHWAŁA NR LXXVI/653/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie absolutorium za rok 2000 dla Zarządu Miasta Krakowa. 2001-04-25
LXXV/652/01UCHWAŁA NR LXXV/652/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/212/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2000 - 2002. 2001-04-25
LXXV/651/01UCHWAŁA NR LXXV/651/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/187/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania rad społecznych w: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie. 2001-04-25
LXXV/650/01UCHWAŁA NR LXXV/650/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zamiany udziałów w nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 2001-04-25
LXXV/649/01UCHWAŁA NR LXXV/649/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zamiany udziału w części nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 2001-04-25
LXXIV/648/01Uchwała Nr LXXIV/648/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 2001-04-11
LXXIV/647/01UCHWAŁA NR LXXIV/647/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-04-11
LXXIV/646/01Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 40 w Krakowie ul. Pszczelna 13. 2001-04-11


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>