Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 621-640

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXVI/549/00UCHWAŁA NR LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-12-06
LXVI/560/00UCHWAŁA NR LXVI/560/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2000-12-06
LXVI/550/00UCHWAŁA NR LXVI/550/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2000-12-06
LXV/543/00UCHWAŁA NR LXV/543/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 89 93 – zadania Dzielnic). 2000-11-22
LXV/540/00UCHWAŁA NR LXV/540/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie budowy pomnika psa. 2000-11-22
LXV/545/00UCHWAŁA NR LXV/545/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie akceptacji zmian granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krakowskiego Parku Technologicznego. 2000-11-22
LXV/542/00UCHWAŁA NR LXV/542/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000 r. 2000-11-22
LXV/544/00UCHWAŁA NR LXV/544/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 79 85 86 i 91 oraz zmian w GFOŚiGW). 2000-11-22
LXV/541/00UCHWAŁA NR LXV/541/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2000-11-22
LXIV/538/00UCHWAŁA NR LXIV/538/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zadań realizowanych w ramach programu - „ Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” ). 2000-11-08
LXIV/537/00UCHWAŁA NR LXIV/537/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia z "Krakowską Fabryką Kabli" S.A. dotyczącego pozyskania terenów pod budowę ul. Nowopłaszowskiej oraz refinansowania remontu i modernizacji ul. Nad Drwiną. 2000-11-08
LXIV/533/00UCHWAŁA NR LXIV/533/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa. 2000-11-08
LXIV/535/00UCHWAŁA NR LXIV/535/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Krakowa ze Spółki Towarzystwo Handlu Nieruchomościami PEWEX S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zbycia akcji. 2000-11-08
LXIV/539/00UCHWAŁA NR LXIV/539/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach LII). 2000-11-08
LXIV/536/00UCHWAŁA NR LXIV/536/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Strzeleckiego. 2000-11-08
LXIV/534/00UCHWAŁA NR LXIV/534/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVII/703/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sprawdzenie znajomości topografii miasta Krakowa. 2000-11-08
LXIII/526/00UCHWAŁA NR LXIII/526/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa i uchwały Nr XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-10-25
LXIII/532/00UCHWAŁA NR LXIII/532/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2000-10-25
LXIII/525/00UCHWAŁA NR LXIII/525/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków jej użytkownikowi wieczystemu. 2000-10-25
LXIII/528/00UCHWAŁA NR LXIII/528/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego “ Złocień” Sp. z o.o. 2000-10-25


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>