Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 561-580

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/670/01UCHWAŁA NR LXXVII/670/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 19/100 części nieruchomości położonej przy ul. Sokolskiej 13. 2001-05-09
LXXVIII/671/01UCHWAŁA NR LXXVIII/671/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu „ Cracoviae Merenti” Księdzu Infułatowi Jerzemu Bryle. 2001-05-23
LXXVIII/672/01UCHWAŁA NR LXXVIII/672/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu „ Cracoviae Merenti” Panu Tadeuszowi Piekarzowi. 2001-05-23
LXXVIII/673/01UCHWAŁA NR LXXVIII/673/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-23
LXXVIII/674/01UCHWAŁA NR LXXVIII/674/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Gminy Miasta Krakowa. 2001-05-23
LXXVIII/675/01UCHWAŁA NR LXXVIII/675/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 2001-05-23
LXXVIII/676/01UCHWAŁA NR LXXVIII/676/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 2001-05-23
LXXVIII/677/01UCHWAŁA NR LXXVIII/677/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2001-05-23
LXXVIII/678/01UCHWAŁA NR LXXVIII/678/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia Krakowa do Międzynarodowego Związku Hanzy. 2001-05-23
LXXVIII/679/01UCHWAŁA NR LXXVIII/679/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. 2001-05-23
LXXX/680/01UCHWAŁA NR LXXX/680/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie objęcia patronatu nad harcerstwem w Krakowie. 2001-06-06
LXXX/681/01UCHWAŁA NR LXXX/681/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie. 2001-06-06
LXXX/682/01UCHWAŁA NR LXXX/682/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobami fizycznymi a Miastem Kraków. 2001-06-06
LXXX/683/01UCHWAŁA NR LXXX/683/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. przeniesienia z rezerwy celowej środków do działów: 600 750 754 758 900 na zadania inwestycyjne uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-06-06
LXXX/684/01UCHWAŁA NR LXXX/684/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków zmian w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 710 750 758 801 851 853 854). 2001-06-06
LXXX/685/01UCHWAŁA NR LXXX/685/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXVI/564/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków 2001-06-06
LXXXI/686/01UCHWAŁA NR LXXXI/686/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu zabytkowego Kazimierza i Stradomia w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Świętego Wawrzyńca Starowiślną Podgórską i Gazową. 2001-06-20
LXXXI/687/01UCHWAŁA NR LXXXI/687/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Biskupa Piotra Tomickiego. 2001-06-20
LXXXI/688/01UCHWAŁA NR LXXXI/688/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Strażackiej. 2001-06-20
LXXXI/689/01UCHWAŁA NR LXXXI/689/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego (aportu) do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Miasta Kraków pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w jej posiadaniu. 2001-06-20


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>