Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 561-580

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXI/615/01UCHWAŁA NR LXXI/615/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2001-02-28
LXX/594/01UCHWAŁA NR LXX/594/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2001-01-31
LXX/605/01UCHWAŁA NR LXX/605/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2001-01-31
LXX/607/01UCHWAŁA NR LXX/607/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2001-01-31
LXX/598/01UCHWAŁA NR LXX/598/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa jej użytkownikowi wieczystemu. 2001-01-31
LXX/604/01UCHWAŁA NR LXX/604/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2001-01-31
LXX/597/01UCHWAŁA NR LXX/597/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Kraków. 2001-01-31
LXX/603/01UCHWAŁA NR LXX/603/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 754 851 i 900). 2001-01-31
LXX/595/01UCHWAŁA NR LXX/595/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty administracyjnej. 2001-01-31
LXX/596/01UCHWAŁA NR LXX/596/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie : uchylenia uchwał Rady Miasta Krakowa Nr CXIV/1016/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r. Nr CXIV/1017/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r. Nr XXIII/151/91 z dnia 26 kwietnia 1991 r. oraz § 5 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XIX/132/91 z dnia 15 marca 1991 r. 2001-01-31
LXX/601/01UCHWAŁA NR LXX/601/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych utworzonych i wpisanych do ewidencji na podstawie ustawy o systemie oświaty przed dniem 23 lutego 2000 r. 2001-01-31
LXX/600/01UCHWAŁA NR LXX/600/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę. 2001-01-31
LXX/602/01UCHWAŁA NR LXX/602/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie środków specjalnych oświatowych oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Kraków. 2001-01-31
LXX/599/01UCHWAŁA NR LXX/599/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zwrotu przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira lokali mieszkalnych położonych w budynku przy os. Ogrodowym 15 w obecnym stanie zasiedlenia. 2001-01-31
LXX/606/01UCHWAŁA NR LXX/606/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 2001-01-31
LXIX/580/01UCHWAŁA NR LXIX/580/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Fronton 2 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/589/01UCHWAŁA NR LXIX/589/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji, Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/587/01UCHWAŁA NR LXIX/587/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/579/01UCHWAŁA NR LXIX/579/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Południe" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/582/01UCHWAŁA NR LXIX/582/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Wróblowice dla obszaru przy ulicy Wróblowickiej. 2001-01-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>