Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 541-560

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXIII/636/01UCHWAŁA NR LXXIII/636/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 01/03/28
LXXIII/630/01UCHWAŁA NR LXXIII/630/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 50 w Krakowie os. Zgody 13. 01/03/28
LXXII/621/01UCHWAŁA NR LXXII/621/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Krakowa w „ Informatorze Kraków” . 01/03/14
LXXII/620/01UCHWAŁA NR LXXII/620/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. 01/03/14
LXXII/622/01UCHWAŁA NR LXXII/622/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków na rzecz Miasta Krakowa na prawach powiatu. 01/03/14
LXXII/626/01UCHWAŁA NR LXXII/626/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla Miasta Krakowa na rok 2001. 01/03/14
LXXII/625/01UCHWAŁA NR LXXII/625/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2001. 01/03/14
LXXII/623/01UCHWAŁA NR LXXII/623/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 01/03/14
LXXII/624/01UCHWAŁA NR LXXII/624/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży dzierżawienia i wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 01/03/14
LXXI/612/01UCHWAŁA NR LXXI/612/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 851 853 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 630 750 801 853 i 921). 01/02/28
LXXI/609/01UCHWAŁA NR LXXI/609/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Kraków. 01/02/28
LXXI/608/01UCHWAŁA NR LXXI/608/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach muzycznych prowadzonych przez Miasto Kraków oraz szczegółowych zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć. 01/02/28
LXXI/610/01UCHWAŁA NR LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. 01/02/28
LXXI/613/01UCHWAŁA NR LXXI/613/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 01/02/28
LXXI/616/01UCHWAŁA NR LXXI/616/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 01/02/28
LXXI/617/01UCHWAŁA NR LXXI/617/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę NR III/8/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 1998 r w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 01/02/28
LXXI/618/01UCHWAŁA NR LXXI/618/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2001. 01/02/28
LXXI/611/01UCHWAŁA NR LXXI/611/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Przewóz. 01/02/28
LXXI/619/01UCHWAŁA NR LXXI/619/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego. 01/02/28
LXXI/614/01UCHWAŁA NR LXXI/614/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 01/02/28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>