Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 441-460

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/820/01UCHWAŁA NR LXXXVII/820/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600 750 801 854 926 - zadania uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-10-10
LXXXVII/819/01UCHWAŁA NR LXXXVII/819/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010 600 630 700 754 758 801 853 i 900 zmian w wydatkach w działach: 710 750 754 801 851 853 854 i 900 oraz zmian w FOŚiGW i PFGZGiK). 2001-10-10
LXXXVII/818/01UCHWAŁA NR LXXXVII/818/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 27 w Krakowie, ul. Malborska 98. 2001-10-10
LXXXVII/817/01UCHWAŁA NR LXXXVII/817/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa. 2001-10-10
LXXXVII/816/01UCHWAŁA NR LXXXVII/816/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-10
LXXXVII/815/01UCHWAŁA NR LXXXVII/815/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 9 w Krakowie ul. Modrzewiowa 25. 2001-10-10
LXXXVII/814/01UCHWAŁA NR LXXXVII/814/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Armii Krajowej. 2001-10-10
LXXXVII/813/01UCHWAŁA NR LXXXVII/813/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie Wrocławska - Racławicka - Łokietka. 2001-10-10
LXXXVII/812/01UCHWAŁA NR LXXXVII/812/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Tynieckiej. 2001-10-10
LXXXVII/811/01UCHWAŁA NR LXXXVII/811/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2001-10-10
LXXXVII/810/01UCHWAŁA NR LXXXVII/810/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki po zachodniej stronie ul. Dobrowolskiego - od ul. Kozienickiej do ul. Starzyńskiego. 2001-10-10
LXXXVII/809/01UCHWAŁA NR LXXXVII/809/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru położonego przy ul. Borsuczej oznaczonego symbolem ZP 101. 2001-10-10
LXXXVII/808/01UCHWAŁA NR LXXXVII/808/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej. 2001-10-10
LXXXVII/807/01UCHWAŁA NR LXXXVII/807/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia przeznaczenia oraz zasad zakupu i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie. 2001-10-10
LXXXVII/806/01UCHWAŁA NR LXXXVII/806/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad zbywania najmu lub dzierżawy nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 2001-10-10
LXXXVII/805/01UCHWAŁA NR LXXXVII/805/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu na budowę Centrum Sportowego KS "Bronowianka". 2001-10-10
LXXXVII/804/01UCHWAŁA NR LXXXVII/804/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Siewnej. 2001-10-10
LXXXVII/803/01UCHWAŁA NR LXXXVII/803/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 1/25 części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Pokoju 7. 2001-10-10
LXXXVII/802/01UCHWAŁA NR LXXXVII/802/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 1/6 części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 21. 2001-10-10
LXXXVII/801/01UCHWAŁA NR LXXXVII/801/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 1/4 części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 19. 2001-10-10


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>