Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 421-440

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
VI/60/98UCHWAŁA NR VI/60/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych cen za energię cieplną oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1998-12-23
VI/59/98UCHWAŁA NR VI/59/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 1998-12-23
VI/58/98UCHWAŁA NR VI/58/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej 1998-12-23
VI/57/98UCHWAŁA NR VI/57/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 1998-12-23
VI/56/98UCHWAŁA NR VI/56/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 1998-12-23
V/55/98UCHWAŁA NR V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 1998-12-09
V/54/98UCHWAŁA NR V/54/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo -Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie. 1998-12-09
V/53/98UCHWAŁA NR V/53/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie dofinansowania kosztów oświetlenia Wzgórza Wawelskiego. 1998-12-09
V/52/98UCHWAŁA NR V/52/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 1998-12-09
V/51/98UCHWAŁA NR V/51/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania Komendanta Komisariatu X Policji. 1998-12-09
V/50/98UCHWAŁA NR V/50/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/126/95 Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia Gminy Kraków do Związku Międzygminnego pod nazwą "Zimowa Olimpiada 2006". 1998-12-09
V/49/98UCHWAŁA NR V/49/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zadań priorytetowych Dzielnic ). 1998-12-09
V/48/98UCHWAŁA NR V/48/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1998-12-09
V/47/98UCHWAŁA NR V/47/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmiany w § 2 uchwały Nr CVII/981/98 RMK z dnia 25 lutego 1998 r.). 1998-12-09
V/46/98UCHWAŁA NR V/46/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zwiększenia dochodów zmniejszenia i zwiększenia wydatków zmian w przychodach i rozchodach). 1998-12-09
V/45/98UCHWAŁA NR V/45/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach - LII). 1998-12-09
V/44/98UCHWAŁA NR V/44/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmiany uchwały Nr CXIX/1066/98 RMK z dnia 3.VI.1998r. - korekta planu dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1998-12-09
V/43/98UCHWAŁA NR V/43/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1998-12-09
LXXXVIII/822/01UCHWAŁA NR LXXXVIII/822/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa. 2001-10-17
LXXXVIII/821/01UCHWAŁA Nr LXXXVIII/821/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2001-10-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>