Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 421-440

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXIII/529/00UCHWAŁA NR LXIII/529/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian planu wydatków w zadaniach realizowanych w ramach programu - „ Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” ). 2000-10-25
LXIII/530/00UCHWAŁA NR LXIII/530/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmniejszenia planu dochodów zmniejszenia planu wydatków w działach: 50 70 74 79 83 86 87 93 94 i 97 oraz zmian w wydatkach w działach: 79 85 86 89 i 91). 2000-10-25
LXIII/531/00UCHWAŁA NR LXIII/531/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 89 i 93 – zadania Dzielnic). 2000-10-25
LXIII/532/00UCHWAŁA NR LXIII/532/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2000-10-25
LXIV/533/00UCHWAŁA NR LXIV/533/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa. 2000-11-08
LXIV/534/00UCHWAŁA NR LXIV/534/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVII/703/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sprawdzenie znajomości topografii miasta Krakowa. 2000-11-08
LXIV/535/00UCHWAŁA NR LXIV/535/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Krakowa ze Spółki Towarzystwo Handlu Nieruchomościami PEWEX S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zbycia akcji. 2000-11-08
LXIV/536/00UCHWAŁA NR LXIV/536/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Strzeleckiego. 2000-11-08
LXIV/537/00UCHWAŁA NR LXIV/537/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia z "Krakowską Fabryką Kabli" S.A. dotyczącego pozyskania terenów pod budowę ul. Nowopłaszowskiej oraz refinansowania remontu i modernizacji ul. Nad Drwiną. 2000-11-08
LXIV/538/00UCHWAŁA NR LXIV/538/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zadań realizowanych w ramach programu - „ Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” ). 2000-11-08
LXIV/539/00UCHWAŁA NR LXIV/539/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach LII). 2000-11-08
LXIX/579/01UCHWAŁA NR LXIX/579/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Południe" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/580/01UCHWAŁA NR LXIX/580/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Fronton 2 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/581/01UCHWAŁA NR LXIX/581/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego INVEST WAWEL Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/582/01UCHWAŁA NR LXIX/582/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Wróblowice dla obszaru przy ulicy Wróblowickiej. 2001-01-17
LXIX/583/01UCHWAŁA NR LXIX/583/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej. 2001-01-17
LXIX/584/01UCHWAŁA NR LXIX/584/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie udostępnienia osobom trzecim udziałów Miejskiego Zakładu Torów, Sieci i Podstacji Trakcyjnych sp. z o. o. 2001-01-17
LXIX/585/01UCHWAŁA NR LXIX/585/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie Honorowego Kodeksu Radnego. 2001-01-17
LXIX/586/01UCHWAŁA NR LXIX/586/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych. 2001-01-17
LXIX/587/01UCHWAŁA NR LXIX/587/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>