Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 421-440

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LIV/422/00UCHWAŁA NR LIV/422/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie umorzenia Klubowi Sportowemu „ Borek” należności za używanie lokalu użytkowego położonego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie. 2000-06-14
LIV/424/00UCHWAŁA NR LIV/424/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz Gminy Kraków własności nieruchomości położonej w rejonie ulic Magnolii Sąsiedzkiej Zalesie. 2000-06-14
LIV/423/00UCHWAŁA NR LIV/423/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ Dom Rodzinny” Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-14
LIV/427/00UCHWAŁA NR LIV/427/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 2000-06-14
LIV/431/00UCHWAŁA NR LIV/431/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie utrzymania zatrudniania na dotychczasowym poziomie „ woźnych oddziałowych” w grupach dzieci 6-cio letnich w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kraków w roku szkolnym 2000/2001. 2000-06-14
LIV/420/00UCHWAŁA NR LIV/420/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Kraków honorowego patronatu nad O.R.P. ''Kraków''. 2000-06-14
LIV/428/00UCHWAŁA NR LIV/428/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zasad wyboru zadań w 2000 roku w celu intensyfikacji rozwoju mieszkalnictwa w ramach programu „ Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” . 2000-06-14
LIV/425/00UCHWAŁA NR LIV/425/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 2000-06-14
LIV/429/00UCHWAŁA NR LIV/429/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-06-14
LIV/426/00UCHWAŁA NR LIV/426/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą prawną a Gminą Kraków. 2000-06-14
LIV/430/00UCHWAŁA NR LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi 2000-06-14
LIV/421/00UCHWAŁA NR LIV/421/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za znakowanie zwierząt gospodarskich. 2000-06-14
LV/440/00UCHWAŁA NR LV/440/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVI/980/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków 2000-06-28
LV/443/00UCHWAŁA NR LV/443/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 73 prowadzącego oddziały przysposabiające do pracy założenia Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych oraz utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w skład którego wejdą ww. szkoły oraz Technikum Kolejowe z siedzibą przy ul. Ułanów 3 w Krakowie. 2000-06-28
LV/436/00UCHWAŁA NR LV/436/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budostal-3 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28
LV/433/00UCHWAŁA NR LV/433/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej. 2000-06-28
LV/438/00UCHWAŁA NR LV/438/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wystąpienia przez Miasto Kraków ze Spółki „ Krakowskie Centrum Komunikacyjne” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 1. 2000-06-28
LV/441/00UCHWAŁA NR LV/441/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXVI/745/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w których znajduje się jeden lokal. 2000-06-28
LV/432/00UCHWAŁA NR LV/432/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Barycz-Soboniowice. 2000-06-28
LV/445/00UCHWAŁA NR LV/445/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. zwiększenia planu dochodów zwiększenia planu wydatków w działach: 70 79 86 oraz zmian wydatków w działach: 79 88). 2000-06-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>