Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 41-60

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXXIX/292/99UCHWAŁA NR XXXIX/292/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa 1999-12-15
XXXIX/291/99UCHWAŁA NR XXXIX/291/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 1999-12-15
XXXIX/290/99UCHWAŁA NR XXXIX/290/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 1999-12-15
XXXIX/289/99UCHWAŁA NR XXXIX/289/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 1999-12-15
XXXIX/288/99UCHWAŁA NR XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 1999-12-15
XXXIV/250/99UCHWAŁA NR XXXIV/250/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 1999-11-03
XXXIV/249/99UCHWAŁA NR XXXIV/249/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1999-11-03
XXXIV/248/99UCHWAŁA NR XXXIV/248/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-11-03
XXXIV/247/99UCHWAŁA NR XXXIV/247/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. 1999-11-03
XXXIV/246/99UCHWAŁA NR XXXIV/246/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 1999-11-03
XXXIV/245/99UCHWAŁA NR XXXIV/245/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie rozdysponowania terenów pomiędzy poszczególne formy budownictwa mieszkaniowego. 1999-11-03
XXXIV/244/99UCHWAŁA NR XXXIV/244/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-11-03
XXXIV/243/99UCHWAŁA NR XXXIV/243/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 1999-11-03
XXXIV/242/99UCHWAŁA NR XXXIV/242/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 1999-11-03
XXXIII/241/99UCHWAŁA NR XXXIII/241/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych oraz członków kolegiów ds. wykroczeń na kadencję w latach 2000 - 2004. 1999-10-20
XXXIII/239/99UCHWAŁA NR XXXIII/239/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci Romana Dmowskiego. 1999-10-20
XXXIII/238/99UCHWAŁA NR XXX/238/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999 (dot. zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 79). 1999-10-20
XXXIII/237/99UCHWAŁA NR XXXIII/237/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999 (dot. zmiany planu dochodów w działach 89 i 91 oraz zmiany wydatków w działach: 50 70 74 79 83 85 86 89 91 93 i 97). 1999-10-20
XXXIII/236/99UCHWAŁA NR XXXIII/236/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie w sprawie zasad znoszenia współwłasności Gminy Kraków w niezabudowanych nieruchomościach . 1999-10-20
XXXIII/235/99UCHWAŁA NR XXXIII/235/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie Strategii Rozwoju Krakowa. 1999-10-20


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>