Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 41-60

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CV/985/02UCHWAŁA NR CV/985/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestu nie uwzględnionego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przylasek Rusiecki. 2002-03-20
CV/986/02UCHWAŁA NR CV/986/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nie uwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przylasek Rusiecki. 2002-03-20
CV/987/02UCHWAŁA NR CV/987/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2002-03-20
CV/988/02UCHWAŁA NR CV/988/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie powołania Filii Nr 1 Gimnazjum Specjalnego Nr 59 i powołania filii Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 59 w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 z siedzibą w Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym dla Chłopców, ul. Ks. Popiełuszki 36. 2002-03-20
CV/989/02UCHWAŁA NR CV/989/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa, położonej w rejonie ul. Rybianka. 2002-03-20
CV/990/02UCHWAŁA NR CV/990/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia woli zorganizowania w Krakowie w dniach 12-16 września 2002 roku Akademickich Mistrzostw Świata w Badmintonie. 2002-03-20
CV/991/02UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. 2002-03-20
CV/992/02UCHWAŁA NR CV/992/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 851, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 854, 900, 921 oraz zmian w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 2002-03-20
CV/993/02UCHWAŁA NR CV/993/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 750, 754, 801, 854, 921 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-03-20
CV/994/02UCHWAŁA NR CV/994/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-03-20
CV/995/02UCHWAŁA NR CV/995/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2002-03-20
CVI/1000/02UCHWAŁA NR CVI/1000/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1001/02UCHWAŁA NR CVI/1001/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1002/02UCHWAŁA NR CVI/1002/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1003/02UCHWAŁA NR CVI/1003/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1004/02UCHWAŁA NR CVI/1004/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1005/02UCHWAŁA NR CVI/1005/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1006/02UCHWAŁA NR CVI/1006/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1007/02UCHWAŁA NR CVI/1007/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1008/02UCHWAŁA NR CVI/1008/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji , Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja