Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 381-400

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCI/862/01UCHWAŁA NR XCI/862/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w „ Obszarze przy Rondzie Kocmyrzowskim” . 2001-11-21
XCI/861/01UCHWAŁA NR XCI/861/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/860/01UCHWAŁA NR XCI/860/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/859/01UCHWAŁA NR XCI/859/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XC/858/01UCHWAŁA NR XC/858/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Brzezińskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/857/01UCHWAŁA NR XC/857/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania Panu Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/856/01UCHWAŁA NR XC/856/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 700 754 758 851 853 926 zmian planu wydatków w działach: 600 851 853 854 900 925). 2001-11-07
XC/855/01UCHWAŁA NR XC/855/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600 921 926 oraz zmian w przychodach i rozchodach). 2001-11-07
XC/854/01UCHWAŁA NR XC/854/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2001-11-07
XC/853/01UCHWAŁA NR XC/853/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/852/01UCHWAŁA NR XC/852/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/851/01UCHWAŁA NR XC/851/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/850/01Uchwała Nr XC/850/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/849/01UCHWAŁA NR XC/849/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Zabłocie. 2001-11-07
XC/848/01UCHWAŁA NR XC/848/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Kotlarskiej. 2001-11-07
XC/847/01UCHWAŁA NR XC/847/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola Nr 9 w Krakowie. 2001-11-07
XC/846/01UCHWAŁA NR XC/846/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Rafała Czerwiakowskiego stanowiącej własność Miasta Kraków na rzecz Skarbu Państwa. 2001-11-07
XC/845/01UCHWAŁA NR XC/845/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa jej użytkownikowi wieczystemu. 2001-11-07
XC/844/01UCHWAŁA NR XC/844/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej nr 112 Kraków Płaszów - Kraków Wisła. 2001-11-07
XC/843/01UCHWAŁA NR XC/843/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Stojałowskiego obszaru " Osiedle Cechowa" obszaru " GPZ - Kurdwanów" obszaru " Kurdwanów - Park Osiedlowy" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kurdwanów. 2001-11-07


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>