Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 361-380

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCI/878/01UCHWAŁA NR XCI/878/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854 i 900 - zadania uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-11-21
XCI/877/01UCHWAŁA NR XCI/877/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków zmian w wydatkach w działach: 600, 710, 754, 801, 851, 853, 854 zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu PFGZGiK). 2001-11-21
XCI/876/01UCHWAŁA NR XCI/876/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/875/01UCHWAŁA NR XCI/875/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 2001-11-21
XCI/874/01UCHWAŁA NR XCI/874/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości oznaczonych jako działki 21/48 21/50 i 21/51 obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. 2001-11-21
XCI/873/01UCHWAŁA NR XCI/873/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie nazw ulic. 2001-11-21
XCI/872/01UCHWAŁA NR XCI/872/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Wielkanocnej. 2001-11-21
XCI/871/01UCHWAŁA NR XCI/871/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej. 2001-11-21
XCI/870/01UCHWAŁA NR XCI/870/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Balickiej. 2001-11-21
XCI/869/01UCHWAŁA NR XCI/869/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Christo Botewa. 2001-11-21
XCI/868/01UCHWAŁA NR XCI/868/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Szparagowej. 2001-11-21
XCI/867/01UCHWAŁA NR XCI/867/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa jej użytkownikowi wieczystemu. 2001-11-21
XCI/866/01UCHWAŁA NR XCI/866/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zbycia stanowiących własność Miasta Krakowa akcji Małopolskiej Giełdy Rolno - Ogrodniczej MAGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 2001-11-21
XCI/865/01UCHWAŁA NR XCI/865/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych 2001-11-21
XCI/864/01UCHWAŁA NR XCI/864/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej zmienionej uchwałą Nr LXX/595/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. 2001-11-21
XCI/863/01UCHWAŁA NR XCI/863/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2001-11-21
XCI/862/01UCHWAŁA NR XCI/862/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w „ Obszarze przy Rondzie Kocmyrzowskim” . 2001-11-21
XCI/861/01UCHWAŁA NR XCI/861/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/860/01UCHWAŁA NR XCI/860/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/859/01UCHWAŁA NR XCI/859/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>